Att gå i regressionsterapi hos mig...

Vad upplever du för återkommande händelser i livet? Situationer som uppstår, igen och igen, och påverkar dig och dina känslor. Det kan vara i dina närmaste relationer, på arbetet eller bara i vanliga vardagssituationer. Kanske blir du ständigt lämnad av din partner, eller har du svårt att säga nej och blir lätt utnyttjad i olika situationer? Eller har du alldeles för höga krav på dig själv, presterar du mer och mer – för att känna ditt värde? Eller ställs du inför svåra valsituationer, upplever du ständigt tvivel? Kanske hamnar du ofta i konflikter, brusar upp och blir okontrollerat arg? Kanske upplever du en rastlöshet i livet, eller en tomhet som du inte riktigt kan sätta fingret på?

Under vår uppväxt har vi alla utsatts för många olika situationer, som vi med vår medvetna hjärna omöjligt kan minnas. Det kan vara situationer som uppstått under tidig barndom som var för svåra att hantera för oss vid den tidpunkten i livet. Som barn förstår vi inte allt – men vi kan fortfarande känna väldigt starkt. Dessa känslor, som inte kan bearbetas som barn djupfryser vi inom oss, inte för att försvinna, utan för att ta det vid ett senare tillfälle. Vi kan med vår medvetna hjärna analysera oss fram till att vi är färdiga med vår barndom. Men faktum är att det räcker inte att med tanken  att det faktiskt inte var så farligt att tex ramla i vattnet från båten den där gången när jag var 2 år. Eller att bli borttappad på Domus den där gången när jag var 3 år. Den obearbetade känslan finns kvar inom oss bevarad i våra celler (även kallat känslominne/cellminne).

terapi.png

Eftersom våra väsen är så fantastiska skapelser så kommer vi att ständigt, om och om igen, att utsättas för situationer som ger oss chansen och möjligheten att bearbeta den djupfrysta, undertryckta känslan. Och om vi inte lyssnar så kommer situationerna uppstå i ditt dagliga liv som ännu mer påtagliga för att vi en dag ska märka att vi inte längre står ut med smärtan. En dag kommer vi behöva ta tag i den gamla obearbetade känslan. 

Regressionsterapi innebär att gå tillbaka, att återuppleva och genomleva den gamla, ofta kraftiga och undantryckta känslan och situationen. Vi bygger på detta sätt upp en förståelse, och en acceptans för varför vi har känt och reagerat så som vi har gjort och varför liknande situationer återuppstår i vårt verkliga nutida liv. Vi kan, med vårt vuxna synsätt förstå situationer som vi som barn inte hade möjlighet att hantera. Det behöver inte alls vara traumatiska upplevelser ur en vuxens perspektiv, men för ett litet barn kan det upplevas som traumatiska chockerande händelser.

Under regression får vi access till vårt undermedvetna och låter det leda oss till att genomleva det smärtsamma som tidigare blivit undantryckt och djupfryst. Detta kan påverka din livssituation och ditt välmående avsevärt. Många, de flesta av oss, har under ett helt liv omedvetet trängt undan ovälkomna och irrationella jobbiga känslor. Vi kan överreagera i situationer men inte förstå varför. Det vi behöver göra är att, istället för att tränga undan känslan – faktiskt genomleva och acceptera den! Då kommer känslans intensitet att krympa, och till slut sluta att styra våra liv!

Regression kan innebära att det undermedvetna presenterar för oss: bilder, känslor, minnen och upplevelser från en tid som inte är nu. En plats som inte påminner om det liv som levs just nu. Det är många som är övertygade om att det då är tidigare liv som upplevs, men det kan också vara av undermedvetandet skapade fantasier eller arv som genetiskt förts vidare från tidigare generationer. Det spelar absolut ingen roll i terapeutiskt hänseende om detta är upplevt på riktigt eller inte. Det undermedvetna talar alltid en typ av sanning, och den sanningen är att känslan som upplevs är riktig.  Och att den känslan behöver genomlevas nu. Det undermedvetna vet om när du är redo att ta tag i det gamla.

Jag guidar mina klienter in i sig själva, för att uppleva sina undangömda känslor och belysa delar av dem själva de inte visste fanns.
Här blandas Healing, Regression och Vägledning efter klientens allra högsta bästa behov.

Genom regressioner och vägledning har Alysea hjälpt mig att närma mig mina innersta känslor. Det har varit en fantastisk resa i tid och rum och i själens djup. Jag har fått kärleksfull och trygg vägledning till att kunna se och börja läka mitt innersta sår. Hon har hjälpt mig att våga lita på att jag är på rätt väg i min personliga utveckling och har också gett mig många värdefulla praktiska tips på vägen som meditationer och boktips.
— Marika