Villa Fannalund.jpg

Heligt Varande

Vandrar du ditt heliga hjärtas väg och har en längtan efter att öppna upp dig för mer Gudomligt ljus? Välkommen att delta i detta Heliga Varande då vi kommer öppna upp för ett Heligt Ljus och Varande.

Välkommen kl 14:00, vi inleder med en cirkelmeditation. Efter denna inledning kommer alla få vara i sig själva, gärna i tystnad i ett heligt varande med sitt hjärta. Det kommer finnas fika, böcker, orakelkort att inspireras av. Vi skapar en helig miljö där vi kan träffa andra som går sina heliga hjärtans väg.

Alysea Jordsyster.jpg

1:1 Session

Under eftermiddagen för det Heliga Varandet får en och en komma in till mig för en Individuell Session i Ljus. Sessionen är för din själs allra högsta bästa. Hela jag är en portal för ditt ljus som vill komma in i dig. Det blir som en välsignelse, frälsning, energitransmission eller healing. Detta kommer att starta upp inre processer hos dig. Beroende på vad din själ menar att du behöver just då.

Denna session är helt på eget ansvar och du som kommer till mig bör redan ha påbörjat din helande resa och ha förståelsen i vad det innebär att arbeta med sig själv. Du bör ha en inre längtan efter att frigörelsen från blockeringar och den Nya Jorden.