eteriska oljor.png

Jordens gåva till oss

I vår natur finns kraften, både för läkning och pånyttfödelse. Allt har en ande, en själ, så även örter, träd, frukt och blomster. I mångtusentals år har människan levt i samklang med naturen och haft tillgång och visdom den läkande kraften som pulserar i den naturliga skönheten.

Inom växterna så pulserar vätskan som är bärare av de helande egenskaperna, de som vibrerar med en unik frekvens, men ett syfte att göra gott på denna jord. Eteriska vätskor som kan hjälpa människor och djur till healing och till att nå sin fulla potential.

Jag använder dessa vätskor i min vardag och är så tacksam att de har kommit in i mitt liv. Är du nyfiken på att lära dig mera om denna fantastiska värld full av dofter som bärare av energi?