cirkel.JPG

Gruppregression

Välkommen på en spännande resa inom dig själv, vi går tillbaka i tiden och låter ditt undermedvetna släppa fram det som du är redo att hantera för att du ska utvecklas och helas. Undertryckta inkapslade känslor styr oss dagligen -  genom att släppa fram och acceptera cellminnen så kommer du närmare din frihet och ditt syfte i livet. Sessionen avslutas med en vägledd healingmeditation och till sist en stund av kontemplation och för de som vill diskussion/sharing.

Det kommer vara olika tema, det kan vara barndom, kroppen, karma, tidigare liv osv.

Jag vill ge flera möjligheten till det underbara verktyget regression – för att stötta fler att lösa upp sin karma, sina cellminnen och sina oläkta sår. När vi gör detta i grupp så kan vi lära av varandra och till ett förmånligt pris.

Allt som kommer upp i gruppen kommer behandlas med tystnadsplikt av samtliga